Consultanță Fiscală

Consultanță Fiscală

Printr-o abordare inteligentă, ce ține de o viziune strategică, putem adăuga valoare afacerii tale, iar prin experiența noastră în fiscalitate și determinarea echipei, te ajutăm să crești eficiența, să îndeplinești, corect și la timp, obligațiile legale.

Domeniile de competență pentru serviciul de consultanță fiscală

  • Acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declarațiilor de impozite și taxe;

  • Întocmirea declarațiilor fiscale, certificarea declarațiilor fiscale, depunere declarațiilor fiscale, urmărirea și evidențierea depunerii declarațiilor fiscale;

  • Întocmirea și Certificarea bilanțurilor contabile, depunerea bilanțului contabil, urmărirea și evidențierea depunerii bilanțului contabil;

  • Asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

  • Asistenţă privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

  • Asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

  • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

  • Realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate;

  • Asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

Nu contează mărimea afacerii, capitalul sau industria în care activează compania ta.Noi te putem ajuta să lucrezi mai inteligent, pentru atingerea obiectivelor.Hai să vorbim despre dezvoltarea afacerii tale!

Persoane contact


Despre noi

geseidl logo

Soluții inteligente pentru dezvoltarea afacerilor în România

Geseidl Consulting Group

Str. Ana Ipătescu, Nr. 20, Cod 100337,
Ploiești, Prahova, Romania


Copyright ©2017-2024 Geseidl Consulting Group. Toate drepturile rezervate.