”Din 2008, la numai 3 ani și jumătate de activitate, Geseidl este lider de piață la codul CAEN 6920, pe județul Prahova. Punctele noastre tari au fost:

  • calitatea serviciilor,
  • modul de organizare,
  • orientarea către client,
  • abordarea lucrului în echipă
  • și investițiile pe termen lung.

Din totdeauna am vrut să fim buni în ceea ce facem, nu din orgoliu ci din responsabilitate față de profesie, de aceea motto-ul nostru este: „Din ce în ce mai buni, în fiecare zi, în tot ceea ce facem!”.

Am promovat permanent, de la primul client al firmei, conceptul de WIN-WIN, de parteneriate pe termen lung. Întotdeauna ne-am orientat către client, poate uneori chiar în defavoarea noastră, și am reușit să formăm relații deosebite cu mulți dintre ei, cărora le mulțumim că ne sunt aproape de atâția ani!

Și toate acestea s-au realizat alături de voi, echipa Geseidl, care ne-ați fost alături și ați lucrat cu pasiune și devotament în această meserie deloc ușoară. Împreună am trecut prin momente grele, schimbări, dar am rămas cu amintiri frumoase, mai maturi și mult mai uniți.

Vă mulțumesc tuturor și îmi doresc să continuăm împreună să ne desăvârșim activitatea profesională și să ne îndeplinim misiunea la care ne-am angajat.”

Robert Popa


Misiunea noastra

Realizarea misiunii noastre presupune satisfacerea a patru cerinţe de bază:

Credibilitatea. În întreaga societate exista nevoia de credibilitate în informaţie şi în sistemele de informaţii.

Profesionalism. Exista o necesitate pentru clienţi, patroni  şi alte părţi interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil.

Calitatea serviciilor. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obţinute din partea profesionistului contabil, sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta.

Încredere. Utilizatorii serviciilor profesioniştilor contabili trebuie sa se poată simţi încredinţaţi ca exista un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii.

Principiile dupa care ne ghidam

Conform codului etic al C.E.C.C.A.R. (click aici pentru format PDF), secțiunea 100.4, un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

Un profesionist contabil trebuie să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.

Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri.

Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.

Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi.

Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acţiune ce poate discredita această profesie.

Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenta (după cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos). În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaţia relevanta.