01.172017
0 0
Salariul minim 2017

Salariul minim 2017

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1 pe 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariul minim crește de la 01 februarie 2017 la 1450 de lei pentru un program complet de lucru.

Acest lucru înseamnă că salariatul cu contract individual de muncă închieiat cu normă întreagă va beneficia de un salariu net de 1065 de lei.

Cu toate acestea, pentru salariații încadrați cu contracte de muncă cu timp parțial, obligația se aplică proporțional cu timpul de lucru:

  • 6 ore/ zi – salariul minim 1088 lei
  • 4 ore/ zi – salariul minim 725 lei
  • 2 ore/ zi – salariul minim 363 de lei
  • 1 oră/ zi – salariul minim 182 lei

Atenție! Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în hotărâre, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *