Sunt persoane juridice române şi străine încadrate ca microîntreprinderi, întreprinderi mijlocii, societăţi non-profit, asociaţii etc. Firmele mamă ale partenerilor străini au sediile principale în: Austria, Anglia, Armenia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Israel, Olanda, Polonia, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii şi Turcia.

Istoricul cifrei de afaceri în EUR a clienților noștri, prelucrate de compartimentul de contabilitate și salarizare, vizibil afectată de criza financiară internațională:

Serviciile de care beneficiază clienții noștri pot fi configurate în funcție de necesarul fiecărei firme. Domeniile de activitate principale ale clienţilor sunt:

Produse alimentare. Producţia şi conservarea cărnii. Prepararea produselor din carne.
Subansamble metalice
Piese pentru motoare cu reacţie (avioane)
Componente electronice
Sisteme hidraulice
Valve şi pompe
Turnarea fontei
Fabricarea altor maşini unelte pentru prelucrarea metalului
Fabricarea de articole de robinetărie
Tuburi (ţevi) din oţel
Fabricarea maşinilor unelte
Producţie de vată medicinală şi produse derivate
Producţia de aparatură şi instrumente medicale
Producţia de aparatură şi instrumente sportive
Tipografie
Software
Fabricarea articolelor pentru sport
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
Producţia altor tipuri de mobilier

Produse farmaceutice şi parafarmaceutice. Medicamente.
Materiale de construcţii
Produse farmaceutice şi parafarmaceutice
Magazine alimentare
Magazine non alimentare
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software
Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio şi televizoarelor
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei

Editare de programe. Producţie software
Salon de cosmetică.Hair Styling
Consultanţă în afaceri
Reciclări deşeuri
Activităţi de arhitectură
Activităţe de spectacole
Cabinete medicale
Întreţinere şi curăţenie
Catering
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică
Publicitate
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj
Servicii executate în principal întreprinderilor
Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie
Operaţiuni de mecanică generală
Activităţi de asistenţă stomatologică
Agenţii imobiliare
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare

Ferme

Agenţie de turism
Tabără

Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantiere
Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
Alte lucrări speciale de construcţii

Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi terestre de călători, ocazionale

Recuperarea deşeurilor petroliere din bataluri. (Protejarea mediului)
Salubritate, depoluare şi activităţi similare

Intermediere în comerţul cu maşini, echipamente industriale
Casă de expediţie