10.192011
13 2

Ghid termene depunere Revisal 5.0.6

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor și a responsabililor cu depunerea Revisal, am sintetizat mai jos termenele de depunere conform HG 500/ 2011.

Ghid termene de depunere Revisal


Operație

Termen de depunere la angajare

Termen de depunere la modificare

a) Elemente de identificare ale salariaților

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării *

b) Data angajării

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

c) Perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii detașării.

Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării *

d) Funcția/ Ocupația

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării *

e) Tipul contractului

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării *

f) Durata normală a timpului de muncă

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării *

g) Salariul, sporurile și cuantumul

Cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității (în termen de 90 de zile pt. CIM existente la 01.08.2011)

Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării *

h) Perioada și cauzele de suspendare CIM, exceptând perioadele de medical cu certificat

Maxim 20 de zile lucrătoare de la data suspendării *

i) Data încetării contractului de muncă

La data încetării CIM/ La data luării la cunoștință a evenimentului care a determinat în condițiile legii, încetarea CIM *


Note:

*Cel mai târziu anterior împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării – Excepție situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca efect al unui act normativ, când modificarea se face în ziua în care angajatorul se prezumă că a luat cunoștință de conținutul acestora.

** orice corecție a erorilor se va face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *