03.262012
2 0

Calcul dobanzi si penalitati de intarziere

Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.
   (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează şi cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.
   (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
   a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
   b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
   c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.
   (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
Aşa cum rezultă din textul de mai sus penalitatea de 15% se aplică după împlinirea termenului de 90 de zile de la scadenţă.

Așadar, dacă obligația de plată este de 100 de lei cu termen 25.03.2012 și plătesc la 25.05.2012, cu o întârziere de 61 de zile, dobânda va fi de 100*61*0,04% = 2,44 lei, iar penalitatea va fi de 5%, adică 5 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *